Смесена икономика: основните характеристики на системата

Съдържание:

Смесена икономика: основните характеристики на системата
Смесена икономика: основните характеристики на системата

Видео: Смесена икономика: основните характеристики на системата

Видео: Смесена икономика: основните характеристики на системата
Видео: Blockchain : Innovation or Illusion? (Official - Full Documentary) 2023, Ноември
Anonim

Същността на хибридната икономика

Смесената икономика е система, която се основава на комбинация от няколко форми на собственост: публична, частна, корпоративна. Този подход позволява както на юридическите, така и на физическите лица да вземат независими решения по отношение на финансите. В рамките на хибридната икономика те имат право да притежават различни средства за производство и да ги управляват; преместване, закупуване и продажба на стоки; наемайте работници и ги уволнявайте. Тоест на световния пазар техните възможности са равни. Вярно е, че приоритетът в паричните въпроси все още остава за обществото или правителството.

смесена икономика
смесена икономика

Смесена икономика и държавно финансиране

Идва от платени акцизи и данъци. Но все пак по-често финансирането се извършва благодарение на икономическата активност на самата държава. Той също така осигурява финансова автономност, което прави възможно изпълнението на основни функции.

Инфраструктурно финансиране

Извършва се за сметка на бюджета или идва директно от държавата. Субсидираните елементи включват следното: библиотеки, детски градини, училища, правоприлагащи органи, болници, селско стопанство и производството на основни хранителни продукти на базата на него, комунални услуги, правни услуги и др.

смесената икономика е
смесената икономика е

Признаци на смесена икономика

Хибридната икономическа система има отличителни, уникални характеристики:

1. Производството е частично социализирано в цялата страна и извън нея.

2. Комбинация от публична и частна собственост.

3. Без ограничение на бюджета.

4. Факторните доходи служат като стимул за продуктивен труд.

5. Производството е организирано на принципа на съпоставяне на търсенето и предлагането.

6. Наличие на конкуренция.

7. Активно регулиране на националната икономика от държавата с цел стимулиране на търсенето и предлагането на потребителите, предотвратяване на безработица и кризи.

8. Наличие на сива икономика за продукт, забранен от правителството.

Национални земеделски модели

признаци на смесена икономика
признаци на смесена икономика

Смесената икономика, както всяка друга, се формира на базата на културните и социални характеристики на нацията. Поради тази причина в света има няколко негови проби. Например японският модел. Производителността на труда в тази страна расте много по-бързо от жизнения стандарт на населението. Това позволява значително да се намалят производствените разходи и да се конкурира на световния пазар. Имущественото разслоение в Япония не се контролира твърде много, което насърчава активността на предприемачите. Германската смесена икономика е противоположна на японската. В него в центъра на всяка иновация стои човек. Той, като абсолютно свободен човек, е в състояние да действа съзнателно и да носи отговорност за това пред обществото. Изпълнявайки определени функции, човек облагодетелства както себе си, така и обществото. И държавата му осигурява възможност да се състезава. Смята се, че в повечето съвременни развити страни, благодарение на комбинацията от елементи на публична и частна собственост, преобладава хибридната, тоест смесената икономика.

Препоръчано: