Реализмът в литературата. Характеристики и представители на направлението

Съдържание:

Реализмът в литературата. Характеристики и представители на направлението
Реализмът в литературата. Характеристики и представители на направлението

Видео: Реализмът в литературата. Характеристики и представители на направлението

Видео: Реализмът в литературата. Характеристики и представители на направлението
Видео: Литература 11 класс (Урок№8 - Символизм в русской литературе.) 2023, Ноември
Anonim

Реализъм обикновено се нарича посока в изкуството и литературата, чиито представители се стремят към реалистично и правдиво възпроизвеждане на действителността. С други думи, светът беше представен като типичен и прост, с всичките му достойнства и недостатъци.

Общи характеристики на реализма

реализъм в литературата
реализъм в литературата

Реализмът в литературата се отличава с редица общи черти. Първо, животът се изобразяваше в образи, които съответстваха на действителността. Второ, реалността за представителите на тази тенденция се превърна в средство за познаване на себе си и света около тях. Трето, изображенията на страниците на литературните произведения се отличават с истинността на детайлите, конкретността и типизацията. Интересно е, че изкуството на реалистите с техните жизнеутвърждаващи позиции се стремеше да разглежда реалността в развитие. Реалистите откриха нови социални и психологически взаимоотношения.

представители на реализма в литературата
представители на реализма в литературата

Възход на реализма

Реализмът в литературата като форма на художествено творчество възниква през Ренесанса, развива се през Просвещението и се обособява като самостоятелно течение едва през 30-те години на 19 век. Първите реалисти в Русия включват великия руски поет А. С. Пушкин (той понякога дори се нарича родоначалник на тази тенденция) и не по-малко изключителният писател Н. В. Гогол с романа си "Мъртви души". Що се отнася до литературната критика, терминът "реализъм" се появява в нея благодарение на Д. Писарев. Именно той въвежда термина в журналистиката и критиката. Реализмът в литературата на 19 век става отличителен белег на това време, имайки свои собствени характеристики и характеристики.

Характеристики на литературния реализъм

  1. Писателите в своите произведения отразяват обективно съществените аспекти на действителността, но в същото време го правят с характерната си висота и истинността на личността на автора.
  2. Реализъм в литературата на 19 век
    Реализъм в литературата на 19 век

    Реалистите възпроизвеждат типични характери и конфликти. Ситуациите също бяха често срещани, въпреки тяхната художествена индивидуализация. Последното означава конкретизиране на всякакви уникални национални, социални или исторически явления, както и физическите и интелектуалните черти на героите.

  3. Авторите на реалистични произведения предпочитаха начини за изобразяване на формите на битието, но това беше придружено от използването на условности (образи-символи, митове, гротеска).
  4. Писателите реалисти се интересуват от проблема за връзката между индивида и обществото. Реализмът в литературата се отличава с противопоставянето на обществото и морала, човека и масите, общественото съзнание и съзнанието на индивида. Често в произведенията има вътрешни конфликти на личността.

Представителите на реализма в литературата са многобройни. Най-известните и изключителни писатели включват Стендал, К. Дикенс, О. Балзак, Л. Н. Толстой, Г. Флобер, М. Твен, Ф. М. Достоевски, Т. Ман, М. Твен, У. Фокнър и много други. Всички те работиха върху развитието на творческия метод на реализма и въплътиха в творбите си най-ярките му черти, неразривно свързани с техните уникални авторски черти.

Препоръчано: