Ролята на държавата в пазарната икономика: защо е необходима намеса

Ролята на държавата в пазарната икономика: защо е необходима намеса
Ролята на държавата в пазарната икономика: защо е необходима намеса

Видео: Ролята на държавата в пазарната икономика: защо е необходима намеса

Видео: Ролята на държавата в пазарната икономика: защо е необходима намеса
Видео: Защо България загуби Първата световна война? 2023, Ноември
Anonim

Основни функции

Ролята на държавата в пазарната икономика може да бъде разбрана чрез изучаване на нейните функции в тази област. Сред тях могат да се разграничат няколко основни. От тях може би най-важното, демонстриращо ролята на държавата в пазарната икономика, е дефинирането на нейните правни основи (включително правоприлагане и въпроси на частната собственост). Той служи като основа за всичко останало. По-специално, държавните институции (власти, статистика и др.) участват активно в защитата на потребителите и поддържането на конкуренцията, стимулирането на икономическия растеж и стабилизирането му, преразпределението на националния доход, като същевременно решават различни социални проблеми. Те участват в предоставянето на обществени услуги и блага, регулират въпроси, свързани с външни ползи и разходи. Това се отнася за ситуации, в които се изисква неутрализиране на неща, които не се поддават на влиянието на ценовия механизъм на пазара. Външните ефекти могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. В допълнение, публичният сектор в пазарната икономика е пряко ангажиран в икономически дейности в различни отрасли.

ролята на държавата в пазарната икономика
ролята на държавата в пазарната икономика

Управление на безработицата

Също така, ролята на държавата в пазарната икономика се проявява чрез заетостта на гражданите. Причината за това е постоянната принудителна безработица на определен процент от населението. Следователно държавата влияе на пазара на труда по различни начини. Организира услугите по заетостта, осигурява обучението и преквалификацията на населението, неговата преквалификация. Освен това пряко създава работни места в различни отрасли. Ярък пример за това е масовото строителство на пътища и друга инфраструктура след кризите в САЩ или Китай.

публичен сектор в пазарна икономика
публичен сектор в пазарна икономика

Данъци

Много забележимо и всеки гражданин, държавата в пазарна икономика, когато извършва преразпределение на националния доход. Основният елемент на този процес е данъчното облагане на хората и юридическите лица. Ролята на държавата в пазарната икономика в този случай е да изтегли част от средствата, включително целеви застрахователни премии, и да ги насочи за решаване на различни проблеми: социални, военно-политически, правоприлагащи, поддръжка на жилищно-комунални услуги и др.. Повечето експерти смятат, че функцията за преразпределение на доходите позволява постигането на определена справедливост в обществото, но при условие, че механизмът за преразпределение е добре установен и изграден върху изпитани във времето научни принципи.

държава в пазарна икономика
държава в пазарна икономика

Пазарен участник

Струва си да се спрем и на участието на държавата в икономическата дейност. Защо изобщо е необходимо, защо не се ограничим до ролята на съдия, защо е необходимо да станем потребител и производител на услуги и стоки? Често се цитират четири причини за това. Първият са монополите, чиято дейност може да се регулира и влияе само от държавата, вторият са посочените по-горе външни влияния, третият е неспособността на пазара да осигури на населението обществени блага за колективно потребление. Четвъртата е разликата в доходите, която провокира появата на бедност, която създава проблеми за цялото общество.

Препоръчано: