Рентабилността на продукта показва рентабилността на предприятието

Рентабилността на продукта показва рентабилността на предприятието
Рентабилността на продукта показва рентабилността на предприятието

Видео: Рентабилността на продукта показва рентабилността на предприятието

Видео: Рентабилността на продукта показва рентабилността на предприятието
Видео: Growth vs Profitability – E30 #AskTheCEO 2023, Декември
Anonim

Един от най-добрите показатели за ефективност е рентабилността на продуктите и предприятието. Този показател се определя като съотношението на получената печалба към разходите, направени за нейното получаване. Използвайки само показатели за рентабилност, е възможно да се оцени дейността на всяка от фирмите от различни позиции: ефективността на производството на определени стоки, ефективността на продажбите и капитала. Рентабилността на продуктите показва какъв икономически ефект получава компанията от производството и продажбата на всеки вид продукт. Показва относителната рентабилност на производството на всеки продукт и се определя като процент спрямо изразходваните средства или инвестирания капитал.

Как да разберете за ефективността на предприятието

Рентабилността на продукта показва
Рентабилността на продукта показва

Знаейки как да анализирате дейността на предприятието, като използвате само неговите отчетни данни, можете да разберете дали е печелившо или нерентабилно. И така, има няколко метода за определяне на рентабилността на продуктите. Един от начините за изчисляване на рентабилността на всеки вид произведен продукт е да се раздели печалбата, получена от продажбата на конкретен продукт, на цената на неговата продажба. Също така рентабилността на продуктите се определя от съотношението на печалбата, получена от продажбата, към постъпленията от нейната продажба. Възможно е да се разбере дали работата на предприятието като цяло е рентабилна, като се определи общата рентабилност като съотношението на печалбата, посочена в баланса, към постъпленията, получени от продажбата на стоки и услуги. Можете да разберете за резултатите от продажбите, като разделите нетната печалба на общите приходи. Рентабилността на продуктите показва дали има смисъл да продължите да произвеждате или да отделите време да проучите пазара, да разберете какви продукти се търсят и може би да пренасочите компанията.

Рентабилност на продуктите и предприятието
Рентабилност на продуктите и предприятието

Определяне на рентабилността на всяка от дейностите на компанията

Рентабилността на продукта се определя от коефициента
Рентабилността на продукта се определя от коефициента

Доста важно е да се водят записи поотделно за всеки вид произвеждани и продавани стоки, това ще ви позволи ясно да проследите на кои от дейностите на компанията трябва да се обърне специално внимание. Ако анализирате само като цяло, радвайки се, че рентабилността на продуктите показва печеливша работа, можете да пропуснете момента, в който една от произведените стоки престане да бъде печеливша. Възможно е това да не повлияе по никакъв начин на цялостното представяне, тъй като нерентабилността на едно от направленията ще се припокрие с печалбата, получена от други стоки. Определяйки рентабилността за всеки тип продукт, можете не само да проследите промяната в този показател, но и своевременно да анализирате факторите, които са го повлияли.

Фактори, влияещи върху доходността

По този начин рентабилността на едно предприятие може да бъде повлияна от външни и вътрешни фактори. Ако вътрешните фактори, като себестойността на продукцията, нейното качество, продажните цени, компанията може да коригира, тогава външните не се засягат. Външните фактори включват цени на материалите, разходи за доставка, търсене на стоки. Всичко това влияе върху рентабилността на продуктите, показва как тя може да се промени само когато се променят външни, незасегнати фактори.

Препоръчано: